Vi søkte og fikk midler!

Ibestad fritidsklubb er medlem i Ungdom og Fritid, som har ordningen Frifond med søkbare midler (les mer om Ungdom og Fritid / Frifond her: https://www.ungdomogfritid.no/). Vi søkte i høst og har fått uttelling på prosjektene Workshop i graffiti og Etablering av spillerom. Begge deler skal gjennomføres i vårhalvåret, vi gleder oss!

 

Om Workshop i graffiti (hentet fra søknaden)

Idè og innhold

Vi inviterer alle ungdommer i Ibestad til workshop i graffiti i klubblokalene. Bruke en hel helg der alle henger sammen, får servert god mat og gjør noe kreativt sammen i sosialt lag. Vi har en stor hvit vegg og en hvit gang i inngangspartiet som kan brukes. Lærerne lærer bort/lager graffiti sammen med ungdommene. 

Vi ønsker å ha en workshop i graffiti der vi hyrer noen profesjonelle aktører til å være lærere. For eksempel Rampestrek i Harstad. Vi ønsker å la alle ungdommene i Ibestad få ei kreativ og sosial helg!

Vi ønsker å gjennomføre dette prosjektet fordi det er et ønske fra ungdommene å ha et personliggjort og kult klubblokale. Samtidig er det veldig kreativt og sosialt! Det vil inkludere og gjøre at man får et forhold til klubben mer som sin egen og ungdommens egen plass. 

Prosjektet er ment for alle ungdommene i kommunen!

 

Om Etablering av spillerom (hentet fra søknaden)

Idè og innhold

Vi ønsker å tilrettelegge med skjerm, konsoll, spill og sittekomfort for spilling av dataspill. Dette er planlagt gjort i begge klubblokalene. 

Vi ønsker å etablere 2 spillrom for datakultur/gaming i Ibestad fritidsklubb, et spillrom for hvert av klubblokalene i kommunen (Ibestad fritidsklubb har i dag 2 klubblokaler, et på Andørja og et på Rolla). I dag finnes ingenting av utstyr til datakultur og vi ønsker å bygge opp tilbudet

Dataspill er et etterspurt tilbud og det vil inkludere alle de som sitter hjemme alene og spiller til å gjøre det i en sosial setting. Vi ønsker å gjøre spilling til en sosial greie. Vi som drifter fritidsklubben jobber også med UKM der gaming og dataspill er inkludert som ungdomskultur. Vi ønsker å lage et miljø for spilling i en sosial setting. Tilbudet er tenkt tilgjengelig i åpningstida, men også ved egne spillekvelder og LAN. 

Prosjektet er ment for de som går på fritidsklubben, men også for å inkludere de som til vanlig ikke går på klubben. Aldergruppa for klubben inkluderer hele grunnskolen og de opp til 18 år, vi har juniorklubb (1.-7.klasse) og vanlig klubb for de fra 5.klasse- til de som er 18 år. Tilbudet inkluderer alle ungdommene i hele kommunen.