Statens vegvesen skal på vegne av Troms fylkeskommune utbedre fylkesvei 848 over Hamran på Rolla. Grunnet geologiske og terrengmessige forhold må Hamran stenges helt i byggeperioden. Befolkningen i Ibestad kommune har vært gjennom to krevende veistengningsperioder. Det har derfor vært et sterkt ønske fra Ibestad kommune å opprettholde en tilnærmet normal trafikk til/fra regionsenteret Harstad. Et beredskapsfergeleie på Breivoll vil gi et tilbud til både pendlere og næringsliv samt alle andre innbyggere som er avhengig av sykehustjenester, skole, politi og handelssenter.

Lokaliseringen av fergeleiet er på Breivoll ved eksisterende havn og kommunalt næringsområde.

Hamran utbedres våren 2016. Nærmere informasjon om tid for stengning og fergetider vil bli gitt så snart disse er klare.