I forbindelse med omlegging av vann og avløp i grunn må veien opp til Nøysomheten midlertidig stenges fra Fylkesvei 131 (Bygdaveien) og inn til innkjøring Helse/NAV.

Gang- sykkelstien vil bli tatt i bruk som midlertidig veg.  Kjøring via Skarveien vil fremdeles kunne benyttes.

Jobben startes umiddelbart og arbeidet vil ta 4 – 5 uker.

Vi beklager at tiltaket vil kunne føre til redusert fremkommelighet i en periode.