Prosjekt mineraler Rolla ble vedtatt av kommunestyret 14. mars 2013.
Dette er et unikt samarbeidsprosjekt i regi av Ibestad kommune, grunneiere og lokalbefolkningen i det aktuelle området. Prosjektet målsetning er å skaffe informasjon om eventuelle forekomster av mineraler i et område som Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har karakterisert som meget interessant og av nasjonal interesse.

Prosjektet har analysert 225 borekjerner fra området Breivoll, Skog og Parten i Ibestad kommune.  Endelig er prøvene ferdiganalyser og rapporter skrevet. Resultatene fra analysene vil dog ikke bli offentliggjort før onsdag 24. juni.

En kort konsekvensbeskrivelse vil også være ferdig til informasjonsmøtet i juni.

Prosjektet har hatt en målsetning om å involvere grunneiere og lokalbefolkning med dialog og nødvendig informasjon. Åpenhet i prosjektet har vært en prioritert sak. Det er også en klar målsetning at det er grunneiere og lokalbefolkning i samarbeid med kommunen som skal treffe den endelige beslutning om det skal åpnes opp for kommersiell gruvedrift. Det er viktig å presisere at den delen av lokalbefolkningen som ikke er grunneiere også skal ha en hånd på rattet hvis beslutning om drift blir et alternativ.

Dersom resultatene av analysene er positive vil jeg foreslå at det gjennomføres en konsekvensutredning før endelig beslutning fattes.

I motsatt fall vil prosjektet bli avsluttet og prøveresultatene bli lagret hos NGU.

Grunneiere og lokalbefolkningen på Breivoll, Skog og Parten er spesielt ønsket på informasjonsmøtet som avholdes på Kulturhuset onsdag 24. juni klokken 1800.

Møtet er åpent for alle som ønsker informasjon om mineralprosjektet.

Styringsgruppens medlemmer, prosjektleder Perry Kaspersen, ordfører og rådmann vil delta på møtet.

Det blir mulighet for å kjøpe kaffe og noe å spise.

Hjertelig velkommen.

Dag Sigurd Brustind
Ordfører I Ibestad kommune
Mobil: 95332500