Analysene av kvalitet er gjennomført i Sverige og prøveresultatene har ankommet vår prosjektleder.

I disse analysene er det benyttet ca. 225 borekjerner fra Breivoll, Skog og Parten.

Det gjenstår nå å sette resultatene sammen i en 3D modell. Dette gjennomføres i Storbritannia innen nyttår.

Siste analyser er de mineralogiske. Disse analysene vil forhåpentligvis være ferdige en gang på nyåret.

I de mineralogiske analysene benyttes 25 prøver.

 

Når resultatene er klare så vil disse bli presentert for grunneiere og lokalbefolkning i et eget møte her på Ibestad.

Møtet vil bli gjennomført umiddelbart etter at prøverapporten er ferdigprodusert.