Regjeringen innførte i anledning frigjøringsjubileet i 2015 en minnemedalje «Takk for din innsats 1939-45».

Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Bakgrunnen for innføringen av minnemedaljen er at mange som gjorde en innsats i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet under andre verdenskrig, ikke har fått den oppmerksomhet, anerkjennelse og heder de fortjener. Minnemedaljen kan for eksempel tildeles for innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt og belastende redningsarbeid i forbindelse med krigshandlinger. Siden innføringen er det tildelt over 1000 medaljer i inn- og utland.

Regjeringens minnemedalje videreføres. I våre oversikter er det imidlertid ikke tildelt noen minnemedalje i din kommune. Vi oppfordrer derfor kommunen til å bidra med å identifisere innbyggere som i henhold til kriteriene for minnemedaljen bør tildeles regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Innsatsen bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.

Kommunens innstilling oversendes til fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling. Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945, fås utlevert ved førespørsel til ordfører.