Referat fra byggekomitemøte 12.06.2018 som behandlet prosjektering nytt sykehjem og omsorgsboliger

Ibestad rådhus kl 10.00 til 14.00. 

Tilstede:

Eidar Tøllefsen Leder kommunal byggekomite

Marvin Eliseussen, Kommunal byggekomite

Linn Katariina Henriksen Kommunal byggekomite

Dessuten møtte:

Dag Sigurd Brustind, Ordfører

Anita Dahl Solbakken Seksjonsleder HSO

Trond Hanssen Seksjonsleder PNU

Helge Høve Prosjektleder

Saksliste:

Gjennomgang av anbudsdokumenter

    • leder HSO bes om å utarbeide en analyse av forhold omkring flytting av pasienter som relaterer seg til byggesaken. Analysen bør foreligge i god tid før neste møte 19.06.
    • Konkurransebeskrivelse kvalitetssjekkes av KS advokatene.
    • Byggekomiteen gikk gjennom Del I – Konkurransebeskrivelse og delvis Del II – Kontraktsgrunnlaget (til side 25)
    • Deltakerne i møte i den utvidede byggekomite bes utarbeide en oversikt over momenter de ønsker tatt opp i møtet. Dette må gjøres for å sikre at vi kommer gjennom de omfattende dokumenter på neste møte 19.06.

Ref.

Helge Høve