Møte i den faste byggekomite 17. november kl. 0900 i kommunestyresalen.

Saksliste:

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og plan/fasade og utomhusanlegg for nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Presentasjon av baderomsløsninger