Byggekomiteen har møte 21. mars kl. 08.00 i kommunestyresalen.

Saksliste:

Spørsmål fra konsulent (Norconsult)  om avklaring innen arkitekt/byggfag, elektro og VVS.