Den faste byggekomite innkalles til møte

26.10.2018 kl 0900 i Kommunestyesalen.

Saksliste:

  1. Anbud bygging av sykehjem og omsorgsboliger

  2. Opsjoner i anbudet.

  3. Orienteringer om bygging av sykehjem og omsorgsboliger

  4. Innsitlling av entreprenør, Breivoll industriområdet, trinn 2