Møte i byggekomiteen 28. februar kl 0900 i kommunestyresalen.

Saksliste:

1. Arbeid med konkurransegrunnlaget

2. Eventuelle andre saker