Møte i den faste byggekomite 28. november kl. 10.00 i kantina på sykehjemmet.

Saksliste:

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og plan/fasade og utomhusanlegg for nytt sykehjem og omsorgsboliger.