Møte i den faste byggekomite 7. november kl. 0900 i kommunestyresalen.

Saksliste:

Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram og plan/fasade og utomhusanlegg for nytt sykehjem og omsorgsboliger.