Møte i forsmannskapet etter at kommunestyremøtet er ferdig.

Sakslisten kan du lese her.