Saker:

 1. Mandat for Viltnemnda.
 2. Møteplan 2024.
 3. Orientering rundt Fallviltarbeid vinteren 23/24
 4. Orientering søknad om midler Miljødirektoratet
 5. Søknad om etablering av Drangen og Rolla storvald
 6. Eventuelt


  Forslag til møteplan i Viltnemnda 
  Søknad om etablering av Drangen og Rolla Storvald
  Søknad om etablering av Drangen og Rolla Storvald -forslag til vedtak
  Mandat for Viltnemnda
  Fallvilt høst 2023 til vår 2024