Møteinnkalling til kulturutvalget 07.12.2021 kan leses her: Innkalling til møte i kulturutvalget 07.12.2021.pdf