Det innkalles til møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt torsdag 12.04.2018, kl. 14.30 - møterom 1.etasje

 

Saksliste

- Taksering nybygg 2017

- Klagebehandling