Det innkalles med dette til møte i sakkyndig nemnd for eiendomsskatt mandag 26.mars kl 08.30 på Teams

 

Saker:

  • Taksering av nybygg 2020

  • Klage på eiendomsskatt 2020