Les møteinnkallingen til kulturutvalget her: Møteinnkalling til kulturutvalget i Ibestad 24.november 2022.pdf