Møteinnkalling ungdomsrådet 24.11.20

 

Sted: Ibestad kulturhus, foajeen

Klokkeslett: 19:00 – 21:00

 

Saker:

8/20                      Budsjettbehandling

  • Budsjettet presenteres av ordfører/kommunedirektør
  • Ungdomsrådet kommer med innspill til budsjettbehandlingen

 

Sak 9/20

Innspill om budsjettet til formannskap og kommunestyre fra Ibestad ungdomsråd