Les møteprotokollen for kulturutvalget 24.11.2022 her: Møteprotokoll Kulturutvalget 24.11.2022.pdf