Det blir møter i byggekomiteen:

12. juni kl 1000 i kommunestyeresalen (den faste byggekomite)

19. juni kl 0945 i kommunestyresalen (den utvidede byggekomite)

Tema for begge møter er gjennomgang av anbudsdokumenter.