Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Det er nå åpnet for søknader, og søknadsfristen er 1. september.

Vedlagt skriv gir informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema
 

Les mer >>>HER