Ukraina konflikten utvikler seg til det verre og vi kan daglig se bilder av flyktninger på vei til nabolandene Polen, Romania, Slovakia, Ungarn og Moldova. FN har anslått at 2,6 millioner ukrainere har flyktet ut av Ukraina og har behov for bosetting. Polen anslår at de alene har mottatt 1,8 millioner flyktninger.

Ibestad kommune har gitt tilbakemelding om at vi kan ta imot og bosette 20 flyktninger ganske umiddelbart.

Vi har også blitt kontaktet av flere interessenter som vurderer etablering av private mottak i kommunen. Et slikt initiativ vil i så fall komme som et tillegg til det antallet som vi allerede har meldt inn.

Flyktninger som ankommer har samme krav til helse, skole og barnehage som alle andre innbyggere. Det er viktig for kommunen at alle flyktninger som kommer til Ibestad får en god mottakelse, gode kommunale tjenester og muligheter for jobb, integrering og språkopplæring.

Vi vil gjøre alle nødvendige tiltak for at flyktninger som kommer til Ibestad skal bli godt ivaretatt.