Oppstart planlegges i slutten av mai. Det kan i enkelte tilfeller bli stengning av veien i inntil 15 minutter. Det vil i slike tilfeller bli merket omkjøring via Årsand.

Statenes vegvesen er byggherre for prosjektet. Fylkeskommunen dekker 80 prosent av utgiftene mens Ibestad kommunes egenandel er resterende 20 prosent.