Nå kan flere få bostøtte til høye strømutgifter.

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke.

Les mer >>>HER