Søknad og søknadsfrist:

  • Søknader skal sendes inn direkte til Barne, ungdoms- familiedirektoratet (Bufdir) via Altinn
  • Alle søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder til tilskuddsordningen. Disse finner du her:

        http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Utlysning-av-tilskudd-for-2015/

  • Nærmere informasjon om ordningen finnes på denne siden:

        http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom

  • Søknadsskjema:

         https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Barne--ungdoms--og-familiedirektoratet/Soknad-om-tilskudd-til-tiltak-mot-barnefattigdom/

  • Det er viktig forberedelse til søknad å sette seg inn i rundskriv og veileder.
  • Søknadsfristen for 2015 er 21. november 2014.
  • Kontaktperson Ibestad kommune: Willy Aas, oppvekstleder. epost: willy.aas@ibestad.kommune.no