Torsdag 19.03.2015 har Ibestad kommune mottatt følgende fra Helsedirektoratet. Det er også anmodet om at dette publiseres:

Til

landets kommuner
landets fylkeskommuner
regionale helseforetak
fylkesmennene

IS-1 for 2015 er nå publisert på Helsedirektoratets nettsider. Rundskrivet blir ikke trykket opp og finnes bare i elektronisk versjon.

Lenke til Rundskriv IS-1-2015 finner du: Her  

Brev til kommuner, fylkeskommuner, refionale helseforatak og Fylkesmannen finner du: Her

Helsedirektoratet
Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no