Formannskapet vedtok følgende i møte den 22.7.2015:

"Formannskapet vedtar å innføre midlertidig nedsatt fartsgrense for Årsandveien i Hamnvik, Ibestad kommune fra 50 til 30 km/t. Denne er tidsbegrenset fram til 1. oktober med mulighet for forlengelse ut nødvendig tidsrom for arbeid med fortauet uten ny behandling i utvalget. Tiltaket skal iverksettes umiddelbart etter formannskapets vedtak."

Kommunen har ikke tilstrekkelig antall skilt på sitt lager, det er derfor gjort avtale med ansvarlig entreprenør for fortauet om at disse vil utføre omskilting av veien for oss. Dette vil bli gjennomført mandag 27.7.2015.

Inntil skiltene er på plass, ber vi om at det utøves varsomhet av de som ferdes gjennom Årsandveien, og at farten senkes.