Det oppsatte møtet den 20.04. d.å. i kommunestyret er med andre ord flyttet til fredag 21.04.2017.

Dette til orientering.