Vi har lansert en ny og mer oversiktlig aktivitetskalender

Du finner den her

 

I den forbindelse ble di gamle arrangementene desverre borte så vi ber alle lag/foreninger legge dette inn på nytt.