Marcus Martinez har søkt nye utfordringer og vi er nå i prosess med å få tilsatt ny lege. Vi har gitt et tilbud til en 49 år gammel spesialist i allmennmedisin som forhåpentligvis kan starte i jobben 20.mars.

Fra 20.februar vil vi derfor ha en vikarlege som også er spesialist i allmennmedisin.

Karoline Esperø er snart ferdig med sin turnusperiode hos oss, og 1.mars starter Knut Orlin med sin turnusperiode hos oss.