Kommunen har søkt og fått tilskudd til to spennende næringsprosjekter i Ibestad kommune.

«Utvikling av maritimt kompetansesenter» vil gå i regi av Indre Andørja utviklingslag med støtte fra Ibestad kommune. Prosjektet har en total ramme på 600 000 kroner. Fylket har gitt tilsagn om 300 000 kroner og prosjektet vil få kommunal medfinansiering. Prosjektet er et meget godt initiativ og kan skape ny aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunen og regionen.

«Innredning av Engenes havn» vil gå i regi av Ibestad kommune. Prosjektet har en totalramme på 400 000 kroner. Fylket har gitt tilsagn om 200 000 kroner. I tillegg kommer kommunal finansiering. Prosjektet skal planlegge fremtidens innredning av Engenes havn, herunder allmennings- og private kaier samt hurtigbåtanløpet.  Næringslivet er en svært viktig aktør og vil selvsagt bli invitert til å delta i prosjektet.