Ibestd kommune har 14. d.m. mottatt følgende melding i fra HRS:

Hei alle sammen

Endelig kan vi si at vi er klare for oppstart av renovasjon med sidelastere i distriktkommunene i HRS. De to bilene som skal stasjoneres i Harstad og betjene innbyggerne i; Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Skånland, og Evenes har vi planlagt oppstart med mandag 25. april.

Vi vil i perioden rett før og løpende under innføringen dele ut infobrosjyrer, merke boksene med nye piler, sms varsle og benytte lokalavisene for å informere innbyggerne. Vi vil også bemanne slik at det i starten er personell ute foran bilene som passer på at boksene står «rett». Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle innbyggerne har fått god og tilstrekkelig med informasjon.

For innbyggerne i; Tysfjord, Ballangen, Lavangen, Gratangen vil vi starte opp med disse bilene i løpet av mai mnd. PGA litt forsinkelse på leveransen fra fabrikk er ikke dato fastsatt. Men vi vil også her informere og veilede godt.

De kommunene som renoveres fra både Harstad og Narvik (Skånland og Evenes) vil vi tilpasse innfor og innføring på en best mulig måte.

Vi vil i utgangspunktet kjøre rutene som i dag, men med små tilpasninger. Når vi har kommet inn i ordinær drift vil vi etter hvert se på rutestrukturen og event endre noen ruter. Men ikke før både personell og innbyggere er blitt vant med renovasjonsløsningen. Og vi er godt kjent med kapasiteten og effektiviteten til bilene.

Vedlagt ligger et eksemplar av brosjyren som kommer ut til innbyggerne. Denne vil vi også få levert til Rådhus/kommunehus slik at dere har dette tilgjengelig.  

Hvis dere hjelper til med og dele denne infoen med kommunetorg, på hjemmesider og andre som kan ha nytte av den i egen kommune så hadde det vært supert.

Link til infoside på HRS sine sider;  http://www.hrs.no/hrs-iks/nye-renovasjonsbiler-huskeregler/

Ha en glad dag!!

Med vennlig hilsen
Georg Johansen
Avdelingsleder innsamling | 905 88 234 | Georg@hrs.no

HRS_e-post_signatur_80px


HRS Husholdning AS                              Tlf: 76 92 20 00
Postboks 333                                       
8505 Narvik                                          www.hrs.no