Ibestad kommune lyser ut nye tilskuddsordninger

 1. Kommunalt infrastrukturfond 
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2352&Cookie=0
  Formålet med infrastrukturfondet er å få opparbeidet offentlig eller privat infrastruktur som vil bidra til å fremme kommunikasjoner, næringsutvikling eller stedsutvikling i Ibestad kommune. 
 2. Kommunalt bolystfond
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2351&Cookie=0
  Bolystfondet har til hovedmål å stimulere til bolyst i Ibestad kommune. En målsetting er å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Ibestad kommunes attraktivitet og omdømme.
 3. Kommunal kompensasjonsordning for bedrifter knyttet til smittevernsrestriksjoner
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2353&Cookie=0
  Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 4. Kommunalt næringsfond
  https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=569&Cookie=0

Næringsfondene nyttes til tiltak med formål å fremme næringsutvikling gjennom kommunal tilrettelegging samt støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Midler fra næringsfondene gis som tilskudd. 

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut følgende tilskuddsordninger:

 1. Arktisk samspill (for reiseliv, lokalmat og kreative næringer)
  https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/arktisk-samspill-mellom-lokalmat-reiseliv-og-kreativ-naring/
 2. Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling:
  https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/forprosjekt-barekraftig-og-verdiskapende-naringsutvikling/
 3.  Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT-midler):
  https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/regionale-tilretteleggingstiltak-i-landbruket/
 4. Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler):
  https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/rekruttering-og-kompetanseheving-i-landbruket/

 Søknader sendes inn gjennom regionalforvaltning.no

 

Har du behov for hjelp eller veiledning i forbindelse med utfylling eller innsending av søknader,- ta gjerne kontakt med Ibestad kommunes administrasjon:


Terje Andreassen - næringssaker og utviklingsprosjekter, tlf 99022066 / terje.andreassen@ibestad.kommune.no , eller

Ole Pedersen-Dyrstad, landbruk, tlf 91212737, ole.pedersen-dyrstad@ibestad.kommune.no