Regjeringen holdt i går pressekonferanse og det er på nytt innført nasjonale tiltak og anbefalinger.

Det handler nå om å redusere den sosiale kontakten i samfunnet, ved å redusere antall nærkontakter man har. Dette er viktig for å unngå overfylte sykehus og et overbelastet helsevesen. Her finner du alle de nye tiltak og anbefalinger: Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Noe av det som kom er anbefalinger og andre tiltak er påbud gjennom nasjonalforskrift.

Råd og anbefalinger knyttet til sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen gjelder ikke barn i barnehager og barneskoler. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme utover egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene.
 • Reduser antallet nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter og treningssenter

I tråd med de nasjonale myndigheters tiltak iverksetter Ibestad kommune følgende:

 • Ibestadhallen vil være åpen for trening for de under 20 år som planlagt
 • Det er ingen konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • For de over 20 år så vil det være en antallsbegrensning på 20 personer. I tillegg så anbefales det at voksne som trener innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meters avstand ved høyintensiv trening.
 • Det kommunale treningssentret vil bli stengt de neste 4 ukene. Sentret er ubemannet og kriseledelsen har vurdert at kommunen ikke klarer å opprettholde en smittevernfaglig forsvarlig drift ved treningssentret.
 • Det vil bli antallsbegrensning på 20 personer ved offentlig svømming. Barn i følge med foresatte har prioritet. Avstand iht. smittevernfaglige råd må opprettholdes i garderober.
   

Butikker og offentlig transport

 • Det skal benyttes munnbind på alle butikker i kommunen
 • Det skal benyttes munnbind på offentlig kommunikasjon slik som buss, taxi og ferge, der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Kommunale helse og omsorgstjenester

 • Ved besøk på sykehjemmet og heldøgns omsorgsboliger er det påbudt med munnbind. Ved sykehjemmet føres det også besøkslogg.
 • Dersom du skal besøke noen som mottar hjemmesykepleie så ønsker vi at det benyttes munnbind under besøket dersom god nok avstand ikke kan ivaretas

Testing

Dersom du har symptomer eller mistenker at du er smittet av covid-19 kan selvtest hentes ved hovedinngangen til Astafjordlegen i deres åpningstid.

Utenom Astafjordlegens åpningstid kan selvtest hentes ved hovedinngangen til sykehjemmet. Selvtest ved sykehjemmet skal ikke hentes av noen som mistenker at de er smittet.

Ved positiv selvtest må du gå i isolasjon og kontakte Astafjordlegen påfølgende dag. Positiv selvtest skal verifiseres med test hos Astafjordlegen.

PCR test tas kun etter avtale med lege.

 

Kort oppsummert:

Er du uvaksinert så anbefaler vi vaksine

Hold én meter avstand

Reduser antall nærkontakter

Test deg ved symptomer eller mistanke om smitte

Og husk:
Vi vasker fortsatt hendene godt og holder oss hjemme når vi er syke.

 

Oppdatert 8. desember klokken 1500.