SAKSLISTE:

Sak 21 – 17.      Valg av møteleder

Sak 22 – 17       Godkjenning av innkalling

Sak 23 – 17       Valg av to til å underskrive protokollen

Sak 24 – 17       Søknad om godkjenning av vald

Sak 25 – 17       Tildeling av elg pr. vald for 2017

Sak 26 – 17       Eventuelt

 

Innkalling er sendt til viltnemdas medlemmer pr. epost/post

 

Sakspapirer sendes/utleveres før møtet

 

 


elgjakt 2016