Seksjonsleder: Anita Dahl Solbakken  Telefon: 909 66 923
Mail: anita.dahl.solbakken@ibestad.kommune.no
PortrettAnita_245x372.jpg
Stedfortreder: Anne Nordhaug  Telefon: 482 10 721
Sentralbord: 770 99 000

HSO tilbyr dissse tjenester:
Helse:
  • Helsestasjon, Skolehelsetjenesten,  Jordmortjeneste 
Sosial:
  • NAV, Bostøtte, Startlån
Omsorg
  • Sykehjem, Dagaktivitetssenter for hjemmeboende demente, Felleskjøkken,
  • Hjemmetjeneste
  • Miljøtjenesten, Psykisk helse, IP og koordinator,
  • Frisklivskoordinator
  • Fysioterapeut.