På grunn av grave- og betongarbeider ved inngangspartiet til det nye sykehjemmet er det nødvendig å legge om veien inn til legesenteret.

Omleggingen vil bli godt skiltet sånn at det vil være greit å finne fram for alle.

Den nye veien vil tas i bruk onsdag 1. april

Se tegning >>>
HER