Det er i dag registrert ytterligere en smittet av COVID-19 i Ibestad.

Den smittede var i karantene og det er derfor ingen nye nærkontakter.

Ibestad har totalt hatt 10 smittetilfeller av COVID-19 siden pandemien startet i mars.

To innbyggere er innlagt på sykehus.

14 beboere på sykehjemmet i Hamnvik er vaksinert.

19 har testet seg i Ibestad de to siste dagene. Totalt har 280 testet seg.

Vi oppfordrer sterkt alle til å overholde smittevernregler, benytte munnbind på butikker og offentlig kommunikasjon samt teste når nødvendig. Det skal være lav terskel for å teste.

Nye tiltak:

Det innføres krav om munnbind for besøkende til sykehjemmet i Hamnvik.

Generell vurdering:
Det er mye smitte i vår region. Harstad har et pågående smitteutbrudd der situasjonen er uavklart. I tillegg er det smitte i Kvæfjord, Tjeldsund, Gratangen, Salangen og Bardu. Vi har også registrert 9 smittede i Ibestad siden 22. desember.

Vi er nå midt i en kritisk periode der det kan komme økt smitte som resultat av jule- og nyttårsfeiring, mindre testing nasjonalt og nye mutasjoner hos viruset. Nasjonalt er det en kraftig innskjerping i smitteverntiltak.

Det er derfor viktig for oss som innbyggere å være på forskudd og lojalt følge opp alle smittevernregler. Smittevern avhenger av oss alle for å fungere effektivt. Vi har vært flinke så langt. Nå gjennomføres vaksinering av de aller svakeste. Vi må derfor klare å stå den siste distansen inn til vaksinering er gjennomført.