Fredag er ytterligere en beboer smittet ved avdeling Snøtind. Det er nå 7 beboere, 8 ansatte og 2 pårørende/nærkontakter som er smittet i dette smitteutbruddet.

I dag ble alle beboere på sykehjemmet re-testet. Resultatet får vi tidligst i morgen.

Etter en uke har vi kun registrert smittede med tilknytning til sykehjemmet.