Det er oppdaget et nytt smitteutbrudd i Ibestad kommune. Utbruddet er relatert til ASVO Ibestad (Hamnvik).

Fire personer er registrert smittet.

Vi har ikke oversikt over omfanget av utbruddet.
Vi anbefaler derfor sterkt at munnbind benyttes inntil videre. Anbefalingen gjelder ved besøk i butikker eller innendørs der avtand ikke kan overholdes.

Det er ingen nye smittetilefeller ved sykehjemmet.

Kriseledelsen vil avvikle møte i ettermiddag. Det vil komme en ny oppdatering i løpet av ettermiddag/kveld.