Ibestad kommune har de siste dager hatt en økning i antall smittetilfeller. De siste døgnene er det registrert over 20 tilfeller og smitten synes å være spredt ut i samfunnet. Flere kommunale enheter er berørt og dette kan få betydning for driften dersom smittetallet øker ytterligere.

Aldersfordelingen på de smittede for de siste 14 dagene er slik:

amvGl 0Zp 9G 3N FFbM 740SqNva 8aP 2prxpVEafVszftTWjN 9VYyMBKRQKhUKhUCgUCoUbDRKQB 3uyUCgUCoVCoVAoFA 6PL 3z 1fwADiINGRgsblwAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Det kommer for tiden mange spørsmål om testing og registrering av positiv Covid-19 test. Vi anbefaler i dag alle som tester positivt på selvtest om å registrere seg ved å følge denne lenken: 


https://pasient.remin.no/ibestad 


Det er viktig å være klar over at selvregistrert test via Remin ikke vil bli registrert i ditt koronasertifikat, men har betydning for å holde oversikt over smittesituasjonen. Ved selvregistrering vil du få en tekstmelding med gjeldende nasjonale råd ved covid-19 smitte. Det vil ikke lenger skje personlig oppfølging via smittesporingsteam og skulle du bli sykere enn vanlig forkjølelse/influensa må du ta kontakt med fastlege eller legevakt. 

Dersom du ikke er fullvaksinert og ønsker at ditt testresultat skal registreres i koronasertifikatet må du melde deg opp for PCR test på følgende lenke: 

https://timebestilling.remin.no/astafjord