Alle steder der mange mennesker er samlet medfører økt risiko, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder. Eget smittesporingsteam er etablert, bemanningen er styrket gjennom helgen og kommende uke. Vi samordner med lokale tilpasninger, tiltakene i Ibestad, Salangen, Lavangen og Dyrøy med Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad for å bringe utbruddet under kontroll etter anbefaling fra FHI.

Situasjonen lokalt

I dag er det totalt 26 personer fra Salangen, Lavangen og Ibestad som har vært testet i Salangen. En ny person bostatt i Salangen har testet positivt på hurtigtest. Status i hver enkelt kommune er nå:

- Salangen: 2 smittede personer er isolert og 21 er i karantene

- Lavangen: 1 smittet person er isolert og 11 personer er i karantene

- Ibestad: Avventer prøvesvar, 6 personer er i karantene

- Dyrøy: Foreløbig ingen kjente tilfeller

Lokale tiltak

På bakgrunn av situasjonen som har oppstått ber vi våre innbyggere om å bidra til rask innføring av følgende tiltak for å begrense videre smittespredning, og hindre mer inngripende tiltak i det videre:

Generelt:

1. Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter. Respekter dersom smittesporingspersonell anbefaler ventekarantene. Ventekarantene er den mest effektive måte å bidra til      å gjøre oppgaven for smittesporingspersonellet overkommelig.

2. Vis varsomhet ved sosial kontakt, reduser besøk i private hjem og overhold smittevernreglene.

3. Bruk munnbind! Bruk munnbind på butikk, kjøpesenter, i taxi, på bussen, cafeer, restauranter og religiøse samlinger som begravelser og gudstjenester.

4. Reduser unødig reiseaktivitet til steder der det må påregnes større smittefare.

 

For serveringssteder gjelder særskilt:

- Smittevernfaglig forsvarlig drift med god hygiene

- 1 meters grensen må overholdes til andre enn egen familie eller kohort

- Alkohol må kun serveres ved bordene, og det skal være sitteplass til alle gjestene

- Registrer kontaktopplysninger på alle gjester for bruk i eventuell smittesporing

- Munnbind bør brukes ved forflytning i lokalet, men kan tas av når en sitter ved bordet

- Serveringspersonell bør bruke munnbind

- Alkoholservering anbefales avsluttet etter kl 24.00, og nye gjester bør ikke slippes inn etter kl 22.000

Tiltakene gjelder fra mandag 26.juli frem til fredag 30.juli. Eventuell forlengelse av tiltakene vurderes den 29.juli.

Vi vil oppfordre alle, nok en gang, til å ta i et tak for å bremse videre utbredelse av smitte slik at vi unngår en mer alvorlig situasjon med omfattende og mer inngripende tiltak, og konsekvenser for pågående vaksinasjon.

Terskelen for å teste seg ved luftveissymptomer må være lav og det er åpen teststasjon i morgen både i Ibestad, Salangen og Lavangen. Timebestilling gjøres fotrinnsvis via ReMin (se egen snarvei på hjemmesiden).