Renseanlegget ved vannverket har fungert stabilt siste døgnet. Det tas ny vannprøve i dag og hvis denne er tilfredsstillende kan kokepåbudet oppheves så snart vi får svar på prøven. Vi beklager den ulempen dette medfører, men vi må forsikre oss om at vannkvaliteten er tilfredsstillende før vi kan oppheve kokepåbudet.