Renseanlegget ved vannverket går i normal drift. Likevel viser resultatene på  vannprøvene tatt denne uka fortsatt spor av bakterier. Derfor må vi ta nye vannprøver og resultatene på disse vil ikke bli klare før ut i neste uke.

Vi beklager den ulempen dette medfører, men vi må forsikre oss om at vannkvaliteten er tilfredsstillende før vi kan oppheve kokepåbudet