Kokepåbudet vil fortsatt gjelde til over helgen. Det er tatt flere vannprøver i løpet av denne uka på forskjellige punkter på vannledningen, dette for å prøve å lokalisere hvor opphavet til bakteriene befinner seg. Svar på de siste prøvene kommer ikke før i starten på neste uke, og da vil vi forhåpentligvis kunne åpne deler av linjen som ikke er forurenset.

  Vi beklager den ulempen dette medfører, men vannkvaliteten må være tilfredsstillende før vi kan oppheve kokepåbudet.