De siste analyse svarene på  vannprøvene viser at vi fortsatt har bakterier i vannet i de områdene som er listet opp under her. Vi fortsetter med utspylinger og vi må ta nye vannprøver.

Abonnenter boende i Hamneveien, Kjerkeveien, Nappen, Buberget og Bussevika må fortsatt koke drikkevannet videre til vi har fått bukt med bakterier i vannet.