Bytting av stikkrenner i Straumbotn 12.05 - 15.05 og 16.05 mai.
16 mai vil det graves fra 08:30 til 11:30
Veien kan bli stengt i perioder på inntil 2 timer.