Fredag og lørdag har vi ytterligere hurtigtestet 70 personer i tilknytning til smitteutbruddet ved Ibestad sykehjem. Ingen av disse testene var positive. Det er fortsatt 3 smittede, slik vi meldte om fredag ettermiddag.

PCR tester er sendt til Tromsø. Resultatet av disse testene vil tidligst bli klare lørdag ettermiddag/kveld.

Kriseledelsen har i møte lørdag formiddag besluttet å videreføre tiltak og anbefalinger fra fredag.

Det er nå villsmitte i Ibestad kommune. Smittekilden er ikke kjent, og smitten på sykehjemmet ble ikke oppdaget før fredag.

Norge har nylig åpnet opp etter en langvarig stengeperiode. Det er derfor naturlig å stille spørsmål ved hvorfor det anbefales munnbind ved møter utenfor egen husstand. Årsaken er at vi er et lite samfunn der konsekvensene ved mange smittede kan bli store. En av våre utfordringer er å ha nok helse og omsorgspersonell i alle kritiske funksjoner ved sykehjem, omsorgsboliger, i miljø- og hjemmetjenesten.

Kriseledelsen er imponert over den innsatsen som nå gjøres av våre ansatte innenfor helse og omsorg. De står i en meget krevende og vanskelig situasjon.